درود، خوش آمدید. من عقیل پاداش هستم.

به نظر من، بهترین شغل آموزش دادن هر آنچه که بلدیم به دیگران است. در لرن تیچ، در کنار هم یاد میگیریم که چگونه دیجیتال مارکتینگ و داده کاوی رو یاد بگیریم و به دیگران هم یاد بدهیم.

learnteach - teamwork